مجله سلامت {[ پزشکی ]} برای افزایش بهداشت روانی و سلامت جسمانی ایجاد شده است