تبلیغات
مجله سلامت {[ پزشکی ]} - چند تا ترس جالب!!!
مجله سلامت {[ پزشکی ]} برای افزایش بهداشت روانی و سلامت جسمانی ایجاد شده است
چند تا ترس جالب!!!
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 16:32

خیلی جالبه :

از سوسک میترسیم...

ولی از له کردن شخصیت دیگران مثل سوسک نمی ترسیم.

از عنکبوت میترسیم...

ولی ز اینکه زندگیمون تار عنکبوت ببنده نمی ترسیم.

از شکستن لیوان میترسیم...

ولی از شکستن دل آدما نمی ترسیم.

از اینکه بهمون خیانت کنن میترسیم ...

ولی از خیانت به دیگران تمی ترسیم.

نظر تو دوست خوبم در مورد ترسامون چیه؟؟؟؟؟؟؟


»